23.03.2021 10:23

Chřiby – stopami dálnice

V září 2020 vyšlo již 3. doplněné vydání publikace Chřiby – stopami dálnice (11. svazek edice Chřiby záhadné a mytické) autorů Pavla Zrny a Bořka Žižlavského. Kniha podrobně přibližuje stavbu zprvu československé, poté protektorátní dálnice v úseku pohoří Chřibů, která bývá občas mylně nazývána „Baťovou“ nebo dokonce „Hitlerovou“.

Projekt československé dálnice počítal s propojením východu a západu Československé republiky a její trasa je místy totožná s trasou současné dálnice D1. Její chřibský úsek, započatý v roce 1938, začínal u Chvalnova, odkud šel přes Zástřizly, Vlčák, Bunč, k Nové Dědině, kde se silnice měla stočit ke Žlutavě a pak pokračovat na Zlín. Na trase budovaného chřibského úseku dálnice dodnes nalezneme 29 pozůstatků staveb – propustků, mostů, náspy aj. Oproti předchozím vydáním je publikace doplněna dalšími novými poznatky, informacemi a fotografiemi, které se podařilo dále získat.

—————

Zpět


Kontakt

Historická společnost Starý Velehrad

Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovice