10.05.2017 16:19

Historická společnost chce obnovit vydávání sborníku

Historická společnost
Starý Velehrad (HSSV) informuje, že plánuje navázat na někdejší vydávání
Sborníku velehradského, který ve své první řadě vycházel v posledních dvou
desetiletích 19. století, poté ve 20. a 30. letech minulého století a ve své
třetí řadě pak na samém konci 20. století.

HSSV spolu s nakladatelstvím
Buchlov začínají připravovat roční vlastivědný almanach s pracovním názvem
Krajem Veligradu. Na rozdíl od posledního zaměření sborníku, jenž se zabýval
hlavně velehradskými, cyrilometodějskými, velkomoravskými a archeologickými
tématy, mají členové realizačního týmu v úmyslu rozšířit obsah o
vlastivědná a místopisná témata, recenze vydávaných regionálních publikací,
pozvánky do zajímavých míst, místních muzeí a expozic převážně na Uherskohradišťsku,
v chřibském regionu a v blízkém okolí a tím v určitém ohledu
navázat na oblíbené a dodnes vyhledávané regionální sborníky vydávané za první
republiky a v několika málo letech po II. světové válce.

Členové realizačního týmu
si uvědomují, že obnova vydávání takového sborníku je závislá na počtu
předplatitelů. V této souvislosti chceme oslovit všechny zájemce o budoucí
regionální revui, aby se přihlásili u níže uvedených členů HSSV, od nichž obdrží
další bližší informace k objednání a vydávání chystaného sborníku. Zároveň
budeme rádi za případné náměty, které by mohly být ve sborníku využity, a za
kontakty na místní vlastivědné pracovníky ochotné a schopné ve sborníku publikovat.

Bořek Žižlavský,

předseda HSSV, bubozi@seznam.cz, 723 335 894

Milan Železník,

člen HSSV, nakladatelství
Buchlov, nakladatelstvi.buchlov@seznam.cz,
603 487 403

PaedDr. Jiří Jilík,

člen HSSV, jiri.jilik@gmail.com, 722 984 125
—————

Zpět


Kontakt

Historická společnost Starý Velehrad

Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovice