11.11.2016 13:42

Historická společnost na cestách

Historická společnost Starý Velehrad, Expedice Chřiby a Spolek podporovatelů historie Buchlovic uspořádaly v sobotu 15. října výlet do nedalekých
zajímavých míst pod Ždánickým lesem.

První naší zastávkou byly Ždánice s proslulým Vrbasovým muzeem, umístěným v přízemí ždánického zámku. Jak název napovídá, jeho
zakladatelem byl známý vlastivědný pracovník, nadučitel, badatel, sběratel, publicista a spisovatel Jakub Vrbas (1858-1952), autor cenných publikací Dějiny městečka Ždánic (1898), Ždánsko (1930) a Z dějin Žarošic (1940).

Vrbasovo muzeum je už na první pohled muzeem klasickým. Na rozdíl od jiných muzeí s  nákladnými audio a video technickými doplňky
a s pouhými kopiemi dokumentů nalepených na moderních panelech, zde spatříte velké množství skutečných originálních předmětů. O to větší pak čeká návštěvníka prožitek a člověk se kolikrát nemůže ani odtrhnout od exponátů, jež jsou navíc dodnes plně funkční, jak je tomu právě tady.

Městské muzeum nabízí ke zhlédnutí, jak se dočítáme v jeho drobném propagačním materiálu, "například zajímavé památky na generála Loudona, předměty s napoleonskou tématikou nebo původní vybavení zámeckých interiérů. Vyhledávanými exponáty jsou pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice nebo originální věžních hodin. Expozici doplňují sbírky přírodního bohatství regionu, lidové tvořivosti a archeologických nálezů." Vedle stálé výstavy jsou k vidění i expozice krátkodobé. Tou současnou je výstava, která nás přivádí do interiérů starých chalup kyjovského regionu před desítkami let. "Kdo nenavštívil Vrbasovo muzeum, nebyl ve Ždánicích!" dodává nakonec zmíněný propagační materiál, a myslím, že má pravdu. Téměř jeden a půl hodiny se nám v muzeu věnovala paní Monika Jandorová, která nám jeho historii a předměty přiblížila zajímavým a zasvěceným výkladem.

Stejně lákavá byla i podzimní procházka ždánickým zámeckým parkem se vzácnými dřevinami a psím hřbitovem z časů někdejších majitelů
velkostatku.

Po prohlídce Ždánic, kde právě probíhaly krojované slovácké hody, jsme se přesunuli do blízkých Žarošic, známých svým poutním kostelem a
slavnými poutěmi, na nichž se dodnes scházejí lidé ze širokého okolí. Hlavním cílem bylo ale obecní muzeum, v němž nás přivítal nadšený muzejní správce a opatrovatel sbírek pan Roman Muroň se svou přítelkyní, a nakonec nám nabídli výtečné domácí buchty, upečené ve starém muzejním kachlovém "šporáku". Ty chutnaly! Voněly stejně krásně a lákavě jako přinesená horká káva servírovaná na velkém stole muzejního komunikačního centra, v němž se místní schází několikrát za rok ke společným příležitostným akcím.

Žarošicko bylo v minulosti obydleno snad od nejstarších dob lidské civilizace. V jeho okolí se nachází více archeologických lokalit. V této souvislosti zhlédnete v muzeu bohatou kolekci nalezených artefaktů vyrobených z keramiky, kovu a kostí vč. rekonstrukcí pravěkých nádob na obilí a další potřebu. Následuje expozice dokládající bývalý život na vesnici a historie zaniklého poutního místa s kostelem a klášterní rezidencí v lokalitě Silničná, jež bylo zrušeno při reformách císaře Josefa II. a následně úplně rozebráno na stavební materiál.

Komunitní centrum v současnosti nabízí výstavu obrazů a grafiky "Tři generace ze slováckých Strážovic" malíře Ladislava Schovance a výtvarnic Sáry Urbanové a Kláry Válkové.

Poslední naší zastávkou dne se staly sousední Uhřice s prohlídkou tamního gotického hřbitovního kostela, jež zůstal prakticky ušetřen tendenčních barokních přestaveb, jež spoustě podobných památek v našem kraji odebraly jejich původní podobu a kus dobového genia loci.
—————

Zpět


Kontakt

Historická společnost Starý Velehrad

Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovice