23.03.2021 10:18

Krajem Veligradu 1/2020

Historická společnost Starý Velehrad vydala v březnu 2020 4. díl sborníku Krajem Veligradu.

Ústředním tématem čísla je pojednání historičky Milady Frolcové o významném grafikovi a knězi Arnoštu Hrabalovi (1886-1969).

Sborník dále přináší představení někdejšího významného lesního odborníka Huberta Pelikána, který strávil své dětství na začátku 20. století na hájovně U Tří křížů pod hradem Buchlovem, kde žil a úřadoval jeho otec, revírník. Součástí textu Bořka Žižlavského jsou i Pelikánovy vzpomínky na dětství a život na hájovně.

Z dalšího obsahu sborníku vzpomeňme např. článek o Jiřím Blahovi st. – objeviteli mohyl na Čeložnicku, autora Jiřího Blahy ml. O významném kvasickém lesníkovi Janu Wunderovi (1811-1889) píše Petr Klapil. Přípitek známému archeologovi, šedesátníku Luďku Galuškovi (*1960), přináší Jiří Jilík. S ohlédnutím za archeologickou sezónou 2019 Centra slovanské archeologie Moravského zemského muzea v Brně přichází archeolog Jakub Langr.

Dále se např. dočteme o stříbrnické hospodě (Irena Náplavová), o tom, kdo je pohřben v hrobě von Wahlbornů v Mařaticích (Jiří Čoupek), o údajně viděné „černé panici“ z Buchlova (Miroslav Regent) o chřibských orchidejích (Jaroslav Hrabec), o třech chřibských partyzánských pomnících na Moravansku a Bohuslavicku (Pavel Čupr), o Hynku Dostálovi – rytíři Řádu sv. Řehoře Velikého (Milan Železník), o obnovených chřibských pamětihodnostech členy Expedice Chřiby (Jiří Blaha, Ivo Hubík) aj.

—————

Zpět


Kontakt

Historická společnost Starý Velehrad

Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovice