07.09.2017 10:38

Nabídka některých publikací vydaných HSSV

Publikace z vydávané řady Církevní památky

- Velehrad - Sv. Cyril a Metoděj v ikonografii baziliky

- Hustopeče - Farní kostel sv. Václava a sv. Anežky České

- Křtiny - Poutní kostel Jména Panny Marie

- Nové Hrady - Kostel a klášter servitů

- Olomouc - Univerzitní kostel Panny Marie Sněžné

- Velehrad - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje

- Sv. Kopeček - Poutní chrám Navštívení Panny Marie

- Stará Voda - Poutní kostel sv. Jakuba Většího a sv. Anny

- Olomouc - Kostel sv. Michala

- Vyšehrad - Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla

- Třeboň - Děkanský a klášterní kostel Panny Marie královny a sv. Jiří

- Ostrava - Katedrála Božského spasitele

- Uherské Hradiště - Farní kostel sv. Františka Xaverského

- Olomouc - Biskupská rezidence

- Prostějov - Děkanský a farní kostel Povýšení sv. kříže

- Olomouc - Klášterní hradisko

- Uherské Hradiště - Klášter františkánů a kostel Zvěstování Panny Marie

(Uvedené publikace nabízíme po 30 Kč)


Publikace ostatní

- Milan Železník - Zámek Ořechov (50 Kč)

- Vít Němec - Augustin Štancl kněz, katecheta, školský pracovník a průkopník salesiánského díla na Moravě (120 Kč)

- Sborník velehradský, roč. 1992, 1996, 2000 (50 Kč)

—————

Zpět


Kontakt

Bořek Žižlavský

Poštovní adresa:
Historická společnost Starý Velehrad
Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovicemobil: 723 335 894