10.05.2017 16:00

Návštěva archeologického muzea v Ostrožské Lhotě

V sobotu 11. března 2017 uspořádala Historická
společnost Starý Velehrad poznávací výlet do Archeologického muzea
v Ostrožské Lhotě. Muzeum, vzniklé díky místním nadšencům a
neprofesionálním archeologům (Spolek přátel historie), patří obci a bylo
otevřeno v roce 2011 při příležitosti 640. výročí první písemné zmínky o
Ostrožské Lhotě.

V přízemí muzea jsme si prohlédli archeologické
nálezy od nejstarších dob do středověku, vztahující se ke katastru Ostrožské
Lhoty a model vesnice zachycující ji v době vzniku tzv. stabilního
katastru, roku 1827. V podkroví jsou vystaveny archeologické nálezy
(keramika, kovy atd.), které sice z velké části nepocházejí
z nejbližšího okolí, ale spíše charakterizují období svého vzniku a um
našich předků.

Průvodcem v expozici muzea nám byl kurátor sbírky,
archeolog David Válek, jehož v přízemí doplnil Martin Dufka ze Spolku
přátel historie. Velká část sbírek patří muzeu a členům realizačního spolku,
jiné exponáty jsou zapůjčeny ze soukromých a jiných sbírek. Jedná se o zcela
ojedinělou expozici v podmínkách obce, jakou je Ostrožská Lhota, a určitě
stojí za to ji navštívit. Prohlídku si můžete domluvit na tel.:
776 648 809.


Poté následovala cesta na blízké známé poutní místo u kaple sv.
Antonína, na Antonínek. Kaplí nás provedl místní průvodce, u kterého jsme si
zakoupili i zajímavé publikace vztahující se místu a okolí.
—————

Zpět


Kontakt

Historická společnost Starý Velehrad

Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovice