09.06.2016 13:34

Návštěva Bojné a Nitry

V sobotu 4. 6. 2016 uspořádala Historická společnost
Starý Velehrad autobusový zájezd po stopách Velké Moravy na Slovensku.
Průvodcem po tamních pamětihodnostech byl účastník výpravy, archeolog doc.
PhDr. Luděk Galuška, CSc. Z Moravského zemského muzea v Brně.

Prvním zastavením byla rotunda sv. Juraja nedaleko
Nitranské Blatnice v Považském Inovci, stojící ve svahu dominantního
vrcholu Marhátu (758 m n. m.). Na blízké informační tabuli se dozvídáme, že je
rotunda významnou historickou lokalitou, jejíž založení by mohlo sahat až do
IX. století, což však prozatím nepotvrzují žádné zdejší archeologické nálezy.
K původní dvoudílné rotundě byla v pozdějších letech přistavěna barokní
vstupní věž.

Následovala návštěva velkomoravského hradiska Bojná I,
jež se vypíná na nevysokém kopci za stejnojmennou vesnicí - jedním z východisek
do jmenovaného pohoří. Velké hradisko vojenského charakteru, obtočené mohutným
valem a příkopy, je významným archeologickým nalezištěm, z něhož pocházejí
bohaté nálezy - zlaté a stříbrné plakety, zvon, zdobené přezky, řemeslnické a
zemědělské nářadí. Nálezy a další spojené zajímavosti je možné zhlédnout
v Archeologickém muzeu Velké Moravy v Bojné.

Posledním delším zastavením se stala návštěva nitranského
hradu, katedrálního chrámu sv. Emeráma a bohatého biskupského muzea, po němž účastníky
provedl slovenský archeolog PhDr. Karol Pieta, DrSc. (-bž-)


—————

Zpět


Kontakt

Historická společnost Starý Velehrad

Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovice