20.02.2016 19:46

Odešel zakladatel HSSV prof. PhDr. Miloslav Pojsl

Dne 16. února 2016 ve věku nedožitých 71 let zemřel po těžké nemoci prof. PhDr. Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dějin a dějin křesťanského umění Cyrilometodějské teologické fakulty. Rodák z Modré u Velehradu studoval na SVVŠ ve Staré Městě, poté historii a archivnictví na brněnské univerzitě. V roce 1990 stál při obnovení Cyrilometodějské olomoucké fakulty, na níž v letech 1991-1994 působil jako proděkan. Od studentských let jej přitahovala  historie cisterciáckého kláštera na Velehradě,  velehradská otázka,  cyrilometodějská tradice a velkomoravská archeologie. Zabýval se dějinami  uměnií  křesťanského starověku a středověku, byl respektovaným znalcem dějin Velké Moravy, olomouckých biskupů, sakrální architektury a vývoje pohřbívání v křesťanské tradici. V roce 1990 založil se skupinou odborníků i laických nadšenců Historickou společnost Starý Velehrad a řadu let byl členem její správní rady. Prof. Pojsl je autorem celé řady vědeckých i popularizačních prací, z posledních let jmenujme Olomoučtí biskupiové a arcibiskupové a jejich pohřební místa (2013) či Velkomoravské otazníky (2014).

V prof. Pojslovi ztrácí naše společnost velikého znalce historických otázek, jejichž studium a popularizace jsou předmětem naší společnosti, dlouholetého člena správní a redakční rady HSSV,  a zakládající členové z řad jeho středoškolských spolužáků i přítele a kamaráda.

Čest jeho památce!

Pohřeb zesnulého prof. Pojsla se bude konat v úterý 23. února ve 13.30 v kostele českobratrské církve evangelické, zádušní mše pak 23. února v 9 hod. olomouckém kostele sv. Mořice.

—————

Zpět


Kontakt

Historická společnost Starý Velehrad

Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovice