12.02.2016 14:22

S historickou společností na Holém kopci

Pravou podzimní atmosféru si vychutnali účastníci pěšího výletu na Holý kopec nad Buchlovicemi v sobotu 10. října 2015, který
uspořádala Historická společnost Starý Velehrad. Cesta od bistra Tramp vedla kolem Kamenné studánky nahoru na hřeben Holého kopce, na první výhledové místo. Viditelnost však nebyla valná a okolní krajina odtud už citelně připomínala přicházející podzim. Přesto se výšlapu zúčastnila větší skupina nadšenců - zájemců o historii a vlastivědu našeho kraje, aby si během několika zastavení vyslechla výklad provázejícího Bořka Žižlavského.

Výprava pokračovala k vrcholu zdejší přírodní rezervace, jež je zároveň i součástí valu rozsáhlého pravěkého hradiska, které uvedl do literatury roku 1896 nestor moravské archeologie, Inocenc Ladislav Červinka.

Z horních skal, podle jejich bizarních tvarů nazývaných Varhany, to šlo rychle dolů, do bezvětří na tzv. rynk, kterým ještě před
čtvrtstoletím procházela přístupná lesní cesta, doprovázená mohutnými bukovými velikány. Po letech se značná část této rovinaté plochy hradiska změnila k nepoznání. Popadané kmeny stromů zetlely a náletovým, vzmáhajícím se bukovým lesem je již obtížné projít.

"Přátelé, k Holému kopci se shodu okolnosti vztahuje i nově vydaná publikace z pera významného regionálního autora, Bedřicha Beneše Buchlovana, nesoucí název Na Holém kopci," upozornil na rynku přítomné spisovatel Jiří Jilík. "Knihu nedávno vydal Spolek přátel literatury a Knihovny BBB," doplnil, "a obsahuje tři Buchlovanovy povídky, které souborně vyšly již v roce 1931, a ta o Holém kopci již roku 1924 ve vlastivědném sborníku Zahrada Moravy."—————

Zpět


Kontakt

Historická společnost Starý Velehrad

Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovice