05.12.2016 14:33

Výlet společnosti na Velehrad

Historická společnost Starý Velehrad spolu
s Expedicí Chřiby uspořádaly v neděli 20. listopadu 2016 další
spolkový výlet, tentokrát za poznáním Velehradu. Jeho účastníci si měli možnost
prohlédnout areál velehradského kláštera s jeho bezprostředním okolím. Po
zhlédnutí muzea s expozicí mj. z dějin Velehradu v budově bývalé
sýpky následovala prohlídka venkovních klášterních budov, soch a nově opravené
kaple Zjevení Páně, lidově Cyrilky. Další kroky směřovaly do baziliky Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Všichni obdivovali její zrekonstruované
prostory s původními barokními lavicemi a barokními nástropními malbami. Téměř
tříhodinovou prohlídku uzavírala návštěva velehradského podzemí s bývalými
hrobkami a s nově doplněnou expozicí lapidária. Mezi zdejšími exponáty
obdivovali zejména velké množství kamenických článků z původní románské a
raně gotické podoby velehradské baziliky, která vzala za své při přestavbách
v průběhu 17. a 18. století. Vedle profilovaných kamenných ostění oken a
dveří, klenebních svorníků a sarkofágů jsou zde k vidění kamenné náhrobky
z počátků výstavby kláštera ve 13. století a druhotná hrobka moravského markraběte
Vladislava Jindřicha.


—————

Zpět


Kontakt

Historická společnost Starý Velehrad

Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovice