23.03.2018 09:54

Vyšel sborník Krajem Veligradu

Sborníkem Krajem Veligradu navazuje Historická společnost Starý Velehrad na někdejší vydávání Sborníku velehradského, který vycházel v posledních dvou desetiletích 19. století, poté ve 20. až 40. letech minulého století a ve třetí řadě pak na konci 20. století. Oproti původním Sborníkům velehradským se nový sborník nezabývá jen úzkými velehradskými, cyrilometodějskými a velkomoravskými tématy, ale je rozšířen o články z oblasti historie a archeologie, přírody, vlastivědy, místopisu, pozvánek na zajímavá místa v širokém chřibském regionu ze strany slovácké i hanácké, i za řeku Moravu.

První číslo zamýšlené ročenky sborníku Krajem Veligradu nabízí například zajímavé příspěvky archeologa Luďka Galušky, archiváře Jiřího Čoupka, etnografky Ludmily Tarcalové, publicistů Jiřího Jilíka a Bořka Žižlavského, přírodovědce Jaroslava Hrabce, kvasického publicisty Petra Klapila, bílovického publicisty Pavla Krystýna a dalších regionálních znalců svého kraje.

Publikace je doplněna fotografiemi a dalšími dokumenty. Je určena všem zájemcům o minulost i současnost regionu.


—————

Zpět


Kontakt

Bořek Žižlavský

Poštovní adresa:
Historická společnost Starý Velehrad
Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovicemobil: 723 335 894