25.03.2019 11:13

Za Antonínem Galatíkem

V neděli 17. března 2019 zemřel ve věku 82 let ing. Antonín Galatík, CSc., který byl v předešlých letech aktivním členem Historické společnosti Starý Velehrad a členem její správní rady.

Antonín Galatík, žijící v Otrokovicích, náležel ke známým neprofesionálním badatelům našeho regionu, zabývajícím se především velkomoravským obdobím, v souvislosti se zajímavými a pověstnými místy ve Chřibech. Některé své práce, s nádechem romantismu, publikoval tiskem,
jiné na svých internetových stránkách. Za všechny vzpomeňme například "Mýto, medailový kříž sv. Benedikta v Chřibech", "Stopy moravské historie na chřibském kameni Králův stůl" nebo "Sídlo velkomoravského vládce v Chřibech". Na dvou posledních uvedených pracích spolupracoval se svým bratrem Janem Galatíkem, známým popularizátorem lokality Náklo u Kyjova.

—————

Zpět


Kontakt

Historická společnost Starý Velehrad

Bořek Žižlavský
K Buchlovu 750
687 08 Buchlovice